Terms of Use

Collins Foods Netherlands Management B.V.

Privacyverklaring

 1. Inleiding

  1. Collins Foods Netherlands Management B.V. ("Collins Foods" of "wij/we")onderdeel van de wereldwijde Collins Foods Group, is de franchisegever van het KFC-merk in Nederland. In onze rol als franchisegever regelen we het management, de activiteiten en de ontwikkeling van het KFC-merk en de activiteiten in Nederland. We verwerken daarom de persoonsgegevens van individuen waarop de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679) ("AVG") van toepassing zijn, evenals de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming ("UAVG") (gezamenlijk aangeduid als de "Gegevensbeschermingswetten").

  2. In deze Privacyverklaring vindt u informatie over de vraag of, hoe en waarom we uw persoonsgegevens verwerken in de context van onze franchiseactiviteiten voor het KFC-merk en -bedrijf in Nederland. Deze activiteiten kunnen het rechtstreeks aan u aanbieden van diensten omvatten, bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van onze mobiele KFC NL-applicatie of Websites en het afhandelen van bestellingen die u via deze online kanalen hebt geplaatst, evenals het aanbieden van een loyaliteitslidmaatschap of het organiseren van KFC NL-sweepstakes waaraan u deelneemt ("Diensten"), evenals het bewaken en in stand houden van de hoge kwaliteit van het KFC-merk in Nederland (gezamenlijk aangeduid als "KFC-franchisegeversactiviteiten")”). Deze Privacyverklaring informeert u verder over de verwerking van persoonsgegevens door onze Nederlandse gelieerde ondernemingen die KFC-verkooppunten in Nederland exploiteren in de hoedanigheid van franchisenemers ("Franchisenemers"), bijvoorbeeld om bestellingen die u bij een bepaalde vestiging plaatst af te handelen ("KFC-franchisenemersactiviteiten")”). De KFC-franchisegeversactiviteiten en de KFC-franchisenemersactiviteiten worden nader toegelicht in paragraaf 4. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens ons of onze Franchisenemers worden verwerkt met betrekking tot respectievelijk de KFC-franchisegeversactiviteiten en de KFC-franchisenemersactiviteiten.

 2. Is deze Privacyverklaring op u van toepassing?

  1. Deze Privacyverklaring is op u van toepassing als:

   • • U een (online) klant bent van een KFC-verkooppunt in Nederland;
   • • U onze websites www.kfc.nl en www.gastenservice.kfc.nl ("Websites") bezoekt;
   • • U onze mobiele KFC NL-applicatie downloadt en/of gebruikt;
   • • U gebruik maakt van onze Diensten, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een KFC NL-sweepstake of door loyaliteitslid te worden;
   • • U met ons communiceert, bijvoorbeeld als u feedback aan ons geeft over KFC-verkooppunten in Nederland of als u zich abonneert op onze KFC NL-nieuwsbrieven;
   • • U werkzaam bent bij een van onze leveranciers en ons terrein bezoekt.

  2. 2.2. Deze Privacyverklaring is niet op u van toepassing als u een werknemer of sollicitant van Collins Foods of een Franchisenemer bent. Er is een aparte privacyverklaring opgesteld om onze werknemers en sollicitanten van KFC NL op de hoogte te stellen van de verwerking van hun persoonsgegevens. Neem contact met ons op door gebruik te maken van de contactgegevens in paragraaf 12 om een kopie van deze privacyverklaring aan te vragen.

  3. 2.3. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van camerabeveiligingssystemen ("Camerabeveiliging") om de veiligheid en beveiliging van werknemers, klanten, bezoekers en bedrijfsmiddelen van de Collins Foods Group te verbeteren. Er is een aparte privacyverklaring betreffende Camerabeveiliging opgesteld die informatie bevat over deze verwerkingsactiviteiten. Neem contact met ons op door gebruik te maken van de contactgegevens in paragraaf 12 om een kopie van deze privacyverklaring aan te vragen.

 3. Onze privacyrol

  1. Met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de KFC-franchisegeversactiviteiten zoals vermeld in paragraaf 4. Onze Franchisenemers worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG van uw persoonsgegevens die worden verwerkt in de context van de KFC-franchisenemersactiviteiten. Dit betekent dat we bepaalde wettelijke plichten en verantwoordelijkheden hebben met betrekking tot onze verwerkingsactiviteiten. Deze Privacyverklaring dient om u te informeren over hoe we onze plichten en verantwoordelijkheden nakomen.

 4. Verwerkingsdoeleinden, categorieën persoonsgegevens, rechtsgronden voor verwerking, bewaartermijnen en onze respectieve privacyrol

  1. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen in de context van de KFC-franchisegeversactiviteiten en onze Franchisenemers verwerken uw persoonsgegevens alleen in de context van de KFC-franchisenemersactiviteiten, die in het onderstaande schema uitvoerig worden vermeld.

  2. Het onderstaande schema geeft per verwerkingsdoel gerelateerd aan de KFC-franchisegeversactiviteiten en de KFC-franchisenemersactiviteiten aan welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechtsgronden daarvoor van toepassing zijn. Bovendien worden de toepasselijke bewaarperioden per verwerkingsactiviteit geïdentificeerd, evenals onze respectieve privacyrol.

   Verwerkingsdoel Categorieën persoonsgegevens Rechtsgrond voor verwerking Bewaarperioden Respectieve privacyrol Collins Food Respectieve privacyrol van Franchisenemers
   Het leveren van diensten: Het instellen en verifiëren van uw account voor de Websites en KFC NL-applicatie

   (Volledige) naam, telefoonnummer, geboortedatum, profielfoto, e-mailadres, postadres, betalingsgegevens, cookiegegevens verzameld volgens machtigingen die zijn ingesteld via de cookiebanner

   Als authenticatie plaatsvindt door middel van uw account op een social media platform, verzamelen we ook de volgende informatie: informatie over uw profiel op social media, alle andere informatie die het sociale netwerk van u met derden mag delen. De gegevens die we ontvangen zijn afhankelijk van uw privacy-instellingen bij het sociale netwerk.

   Uitvoering van een contract Toestemming

   Cookiegegevens: afhankelijk van het type cookie. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor informatie over de levenscyclus van cookies.

   Alle overige gegevens: Na een periode van 12 maanden inactiviteit van uw account wordt uw account verwijderd. U wordt hiervan vooraf per e-mail op de hoogte gesteld Als u geen actie onderneemt naar aanleiding van dit bericht, wordt uw account verwijderd, tenzij we wettelijk verplicht zijn uw persoonlijke accountgegevens te bewaren

   Verwerkings-verantwoor-delijke N.v.t.
   Diensten leveren: de Diensten aan u presenteren Alle persoonsgegevens die in dit schema worden vermeld. Legitiem belang Uitvoering van een contract Toestemming

   Gegevens over belastingen/bedrijfsboekhouding (bijv. facturen) Minimaal tien jaar voor alle online Diensten en minimaal zeven jaar voor alle offline Diensten na het einde van het fiscale jaar

   Cookiegegevens: afhankelijk van het type cookie. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor informatie over de levenscyclus van cookies

   Alle overige gegevens: uiterlijk twee jaar nadat de laatste transactie is voltooid, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren.

   Verwerkings-verantwoor-delijke Verwerkings-verantwoor-delijke
   Diensten leveren: het afhandelen van online orders en transacties in de winkel Bestelgegevens, bestelgeschiedenis. Uitvoering van een contract Uiterlijk twee jaar nadat de laatste bestelling is geplaatst, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. Verwerkings-verantwoor-delijke Verwerkings-verantwoor-delijke
   Betaling en transactie: faciliteren van transacties / afhandeling van betalingen in relatie tot orders Betalings- en transactiegegevens (zoals creditcard- of betaalkaartgegevens of uw bankrekeninggegevens), en tijd, datum en waarde van de transacties. Uitvoering van een contract Wettelijke verplichting

   Gegevens over belastingen/bedrijfsboekhouding (bijv. facturen) Minimaal tien jaar voor alle online Diensten en minimaal zeven jaar voor alle offline Diensten na het einde van het fiscale jaar

   Alle overige gegevens: uiterlijk twee jaar nadat de laatste transactie is voltooid, tenzij de persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

   Verwerkings-verantwoor-delijke Verwerkings-verantwoor-delijke
   Klantenservice: vragen over betalingen en transacties Betalings- en transactiegegevens (zoals creditcard- of betaalkaartgegevens of uw bankrekeninggegevens), en tijd, datum en waarde van de transacties. Uitvoering van een contract Uiterlijk 12 maanden nadat het onderzoek definitief is afgehandeld. Verwerkings-verantwoor-delijke Verwerkings-verantwoor-delijke
   Klantenservice: behandeling van klachten van klanten, die kunnen worden ingediend via klachtenformulieren op de Websites en mobiele KFC NL-applicatie, e-mail, telefoon of social media platforms Volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, details van klachten van klanten (kan informatie bevatten over ziekte of lichamelijke gezondheid als het verband houdt met een letsel) Legitiem belang Uiterlijk 12 maanden nadat de klacht definitief is afgehandeld. Verwerkings-verantwoor-delijke Verwerkings-verantwoor-delijke
   Klantenservice: Servicegerelateerde berichten Naam, telefoonnummer, e-mailadres. Geboortedatum, profielfoto alleen als deze door u is verstrekt. Uitvoering van een contract

   Geplaatste bestellingen

   uiterlijk 12 maanden nadat de laatste transactie is voltooid, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren.

   Gebruik van Diensten

   uiterlijk 12 maanden van inactiviteit van uw account of nadat u onze Diensten hebt gebruikt, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren.

   Verwerkings-verantwoor-delijke Verwerkings-verantwoor-delijke
   Klantenservice:Feedback en enquêtes Opmerkingen, chats en meningen Legitieme belangen Toestemming Niet langer dan 12 maanden nadat u de feedback hebt gegeven of de enquête hebt ingevuld Verwerkings-verantwoor-delijke N.v.t.
   Veiligheid: financiële fraude opsporen en voorkomen Betalings- en transactiegegevens (zoals creditcard- of betaalkaartgegevens of uw bankrekeninggegevens), en tijd, datum en waarde van de transacties. Legitiem belang Niet langer dan vijf jaar na een (vermoedelijk) frauduleuze transactie, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. Verwerkings-verantwoor-delijke Verwerkings-verantwoor-delijke
   Digitale marketing: marketingcommunicatie, bijv. nieuwsbrieven (Volledige) naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortegegevens, profielfoto, bestelgegevens en bestelgeschiedenis Toestemming Tot intrekking van de toestemming Verwerkings-verantwoor-delijke N.v.t.
   Digitale marketing:het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties Naam, telefoonnummer, geboortegegevens, profielfoto, bestelgegevens en bestelgeschiedenis, locatiegegevens Toestemming Tot intrekking van de toestemming Verwerkings-verantwoor-delijke N.v.t.
   Marketing: producten en diensten vaststellen die voor u interessant kunnen zijn

   Toegangs - en gebruiksinformatie

   Informatie over hoe u toegang krijgt tot de Diensten en deze gebruikt. Bijvoorbeeld hoe vaak u toegang krijgt tot de Diensten, hoe lang u toegang hebt tot de Diensten en hoe lang u deze gebruikt, de geschatte locatie waar u toegang krijgt tot de Diensten, of u toegang hebt tot de Diensten vanaf meerdere apparaten, en andere acties die u onderneemt met betrekking tot de Diensten.

   Logbestanden en informatie over uw apparaat

   Logbestanden en informatie over uw apparaat. We verzamelen ook informatie over de tablet, smartphone of het andere elektronische apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met de Diensten. Deze informatie kan informatie bevatten over het type apparaat, unieke identificatienummers, besturingssystemen, browsers en applicaties die via het apparaat met de Diensten zijn verbonden, uw mobiele netwerk, uw IP-adres en het telefoonnummer van uw apparaat (als dit het geval is).

   Legitiem belang Toestemming

   Gegevens verkregen door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën: afhankelijk van het type cookie/technologie. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor informatie over de levenscyclus van cookies.

   Alle overige gegevens: tot intrekking van de toestemming

   Verwerkings-verantwoor-delijke N.v.t.
   Onze Diensten specifiek voor u verbeteren: De manier waarop onze Websites en KFC NL-app voor u worden weergegeven aanpassen

   Gegevens over account op social media:

   naam, informatie over profiel op social media, alle andere informatie die het sociale netwerk van u met derden mag delen. De gegevens die we ontvangen zijn afhankelijk van uw privacy-instellingen bij het sociale netwerk.

   Gebruik en toegang tot onze Diensten:

   informatie over hoe u toegang krijgt tot en gebruik maakt van de Diensten. Bijvoorbeeld hoe vaak u toegang krijgt tot de Diensten, hoe lang u toegang hebt tot de Diensten en hoe lang u deze gebruikt, de geschatte locatie waar u toegang krijgt tot de Diensten, of u toegang hebt tot de Diensten vanaf meerdere apparaten, en andere acties die u onderneemt met betrekking tot de Diensten.

   Legitiem belang Toestemming

   Gegevens verkregen door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën afhankelijk van het type cookie/technologie. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor informatie over de levenscyclus van cookies.

   Alle overige gegevens: tot intrekking van de toestemming

   Verwerkings-verantwoor-delijke N.v.t.
   Verbetering van onze Diensten in het algemeen: Het analyseren van de prestaties van onze Diensten en het implementeren van verbeteringen Alle persoonsgegevens die in dit schema worden vermeld. Legitiem belang Toestemming

   Gegevens verkregen door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën: afhankelijk van het type cookie/technologie. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor informatie over de levenscyclus van cookies

   Alle overige gegevens: • Toestemming: tot intrekking van de toestemming Legitiem belang: niet langer dan twee jaar nadat de persoonsgegevens zijn verkregen.

   Verwerkings-verantwoor-delijke Verwerkings-verantwoor-delijke

 5. Kinderen

  1. Onze Diensten zijn voor een algemeen publiek en niet gericht op kinderen. In principe verzamelen we geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar en u gebruik wilt maken van onze Diensten, vraag dan een ouder of voogd om u te helpen.

  2. Als een kind jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons heeft doorgegeven, kan de ouder of voogd contact met ons opnemen via de contactgegevens in paragraaf 12 en zullen we indien nodig persoonsgegevens verwijderen.

 6. Cookies en soortgelijke technologieën

  1. We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën op onze websites en de mobiele KFC NL-applicatie. Via deze cookies verkrijgen we automatisch persoonsgegevens zoals vermeld in paragraaf 4 wanneer u onze Websites bezoekt of onze mobiele KFC NL-applicatie gebruikt.

  2. Meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën vindt u in onze Cookieverklaring.

 7. Openbaarmaking aan derden

  1. Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunnen we een deel van uw persoonsgegevens delen met derden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om ons in staat te stellen de overeenkomst waar u partij bij bent naar behoren uit te voeren, of omdat we onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te delen. Wanneer we uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons persoonsgegevens verwerken (verwerkers), zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetten en de voorwaarden van deze Privacyverklaring via de overeenkomsten voor gegevensverwerking die we met deze derden hebben gesloten.

  2. In het onderstaande schema zullen we uitleggen welke derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor welke doeleinden:

   (Categorie van) ontvanger Reden voor delen Privacyrol
   Cognizant Host onze Websites en mobiele KFC NL-applicaties Verwerker
   Contact Center Live / Zendesk Leverancier van ons klantenserviceplatform voor het reageren op tickets voor klachten van klanten Verwerker / subverwerker
   Alembo Omgaan met en reageren op vragen en klachten van klanten Verwerker
   KFC UK Dit betreft de mobiele KFC NL applicatie Verwerker
   Aanbieders van betaaldiensten(CCV, Ideal, Worldline) Het organiseren van de afhandeling van betalingen Verwerkingsverantwoordelijke
   SMG - Guest Experience Survey (GES) Leverancier van de enquêtetool voor gastervaringen Verwerker
   ODS - operationele gegevensopslag Leverancier van gegevensopslag Verwerker
   KFC NL-franchisenemers Het afhandelen van orders, klachten en incidenten en (andere) KFC-franchisenemersactiviteiten Verwerkingsverantwoordelijke
   Yum! Brands, Inc. Het uitvoeren van masterfranchiseactiviteiten met betrekking tot het KFC-merk, bijvoorbeeld het begeleiden van onze management-, operations- en ontwikkelingsactiviteiten van het KFC-merk in Nederland Verwerkingsverantwoordelijke
   Collins Foods Limited Business Intelligence-activiteiten Verwerker
   Dienstverleners voor voedsellevering: Uber Eeats, Deliveroo, Takeaway.nl, Hebtrek, Bolt, Invenlo BV, Rocket Om uw bestellingen (online of in de winkel) te verwerken Verwerkingsverantwoordelijke
  3. Onze Websites en mobiele KFC NL-applicatie bevatten ook koppelingen of plug-ins voor social media naar websites van derden. Als u op deze links of plug-ins voor social media klikt, sluit u onze Websites af. Onze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, omdat we geen controle hebben over de manier waarop deze derden uw persoonsgegevens behandelen. Daarom kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de manieren waarop deze websites van derden uw persoonsgegevens gebruiken. U gebruikt deze websites op eigen risico. Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan hun respectievelijke privacybeleid.

 8. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

  1. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen we in sommige gevallen uw persoonsgegevens doorgeven aan organisaties buiten de Europese Economische ruimte ("EER"). Sommige samenwerkingspartners (subverwerkers) van onze Websites en leverancier van de mobiele KFC NL-applicatie zijn bijvoorbeeld gevestigd in India, wat leidt tot het openbaren van uw persoonsgegevens buiten de EER.

  2. In het onderstaande schema worden alle internationale overdrachten van uw persoonsgegevens aangegeven, evenals de passende genomen waarborgen die een adequaat niveau van bescherming van uw rechten en vrijheden als betrokkene bieden in overeenstemming met de AVG. Indien u dat wenst, kunt u een kopie aanvragen van de passende voorzorgsmaatregelen, zoals standaardbepalingen voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen, door gebruik te maken van de contactgegevens in Artikel 10.

   Naam van de internationale organisatie Internationale overdracht naar Passende genomen voorzorgsmaatregelen
   Cognizant India, Verenigde Staten Standaard contractbepalingen
   Yum! Brands, Inc. Verenigde Staten Standaard contractbepalingen
   Collins Foods Limited Australië Standaard contractbepalingen
   Alembo Suriname Standaard contractbepalingen
   SMG - Guest Experience Survey (GES) Verenigde Staten Standaard contractbepalingen
   ODS - operationele gegevensopslag Verenigde Staten Standaard contractbepalingen
 9. Veiligheidsmaatregelen

  1. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG, te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, waaronder door ervoor te zorgen dat:

   • • de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd en de integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens worden gehandhaafd;
   • • ons personeel is getraind in de vereisten voor informatiebeveiliging; en
   • • uw persoonsgegevens zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang.
 10. Bewaarperioden

  1. In principe zullen we uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan aangegeven in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring.

  2. Er kan echter een langere bewaartermijn van uw persoonsgegevens optreden als dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. In ons boekhoudsysteem moeten bepaalde persoonsgegevens bijvoorbeeld minimaal 7 jaar na het einde van een belastingjaar worden bewaard. Als er een geschil of (juridische) procedure wordt verwacht, kunnen we uw persoonsgegevens ook langer bewaren.

 11. Uw rechten

  1. Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten die u kunt uitoefenen in de context van onze verwerking van uw persoonsgegevens:

   • • het recht op informatie over de persoonsgegevens die we over u verwerken;
   • • het recht op toegang tot uw verwerkte persoonsgegevens;
   • • het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren;
   • • het recht om uw persoonsgegevens te wissen;
   • • het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
   • • het recht om uw persoonsgegevens naar een andere organisatie te verzenden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat;
   • • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en
   • • het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.
  2. 11.2. Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u ons bereiken door de contactgegevens te gebruiken die zijn vermeld in paragraaf 12. Houd er rekening mee dat uw rechten niet in alle gevallen absoluut zijn en dat wij mogelijk niet verplicht zijn aan uw verzoek te voldoen. Als dat het geval is, zullen we ervoor zorgen dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld.

 12. Contactpersoon

   Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar dataprivacy@collinsfoods.eu We helpen u graag.

  1. Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

  2. U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:

   U kunt deze contactgegevens ook gebruiken als u vragen of klachten hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens die door onze Franchisenemers worden verwerkt in het kader van de activiteiten van de KFC-franchisenemer.

 13. Updates

  1. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2022.

  2. Als we in de toekomst wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, zullen we de herziene Privacyverklaring publiceren op onze Websites en de mobiele KFC NL-applicatie. Als er wijzigingen worden aangebracht die van invloed kunnen zijn op u als betrokkene, zullen we ons best doen om u hiervan rechtstreeks op de hoogte te stellen. Alle wijzigingen zullen van kracht worden zodra de Privacyverklaring op de Websites en/of de mobiele KFC NL-applicatie is geplaatst

Our website is designed to work in portrait mode.
Kindly rotate your device.